Informacije

Braća Vrbanec j.d.o.o.

Maršala Tita 15, 40305 Nedelišće, Hrvatska

Upisano u Trgovački sud u Varaždinu – Vž Tt—, MBS:

OIB: 02411968876

Matični broj: 04808703

Račun u ERSTE banci

IBAN: HR8824020061100848340

Član uprave društva: Jurica Vrbanec

Temeljni kapital: 10,00 kuna